top of page
IMG_5740.JPG

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksessa kehitetään teoriaa kollektiivisesta sidosryhmätoiminnasta yhteishyödykkeiden turvaamiseksi. Tutkimus luo uutta tietoa yritysten osallistumisesta yhteishyödykkeiden hallintaan pitkäkestoisen arvon luomiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa. Yhteishyödykkeet ovat kaikkien käytössä olevia luonnonvaroja, joita liikakäyttö ja oman edun tavoittelu uhkaavat. Yhdistämme kollektiivisen toiminnan teorian ja sidosryhmäteorian ja kysymme kuinka kollektiivinen sidosryhmätoiminta voi toimia ratkaisuna, joka yhdistää sidosryhmäarvonluonnin ja polysentrisen hallinnon yhteishyödykkeiden turvaamiseksi. Empiirisesti tarkastelemme biodiversiteettiä - yhtä aikamme kriittisintä yhteishyödykettä - ja sen turvaamista kaivostoimialalla. Tutkimus toteutetaan sidosryhmäyhteistyössä ja hanke toimii sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen, oppimisen ja biodiversiteetin turvaamiseen liittyvänä tiedontuotannon alustana.

Yhteystiedot

Laura Albareda

Hankekonsortion johtaja, työpaketin vetäjä

laura.albareda@lut.fi

Johanna Kujala

Työpaketin vetäjä

johanna.kujala@tuni.fi

bottom of page