top of page
Search
  • Annika Blomberg

Sidosryhmäpäivä Kemin kaivoksella

Updated: Jun 1, 2023

Action4Commons-tutkimushankkeen ensimmäisiä haastatteluja suorittaessamme saimme ystävällisen kutsun osallistua Kemin kaivoksen sidosryhmätapaamiseen 15.5.2023 ja näin pääsimme tutustumaan myös kaivokseen. Saimme pitää sidosryhmäpäivässä myös oman esityksemme tutkimushankkeesta.

Johanna Kujala ja Annika Blomberg kierroksella Kemin kaivoksella


Saavuimme Kemin kaivokselle aurinkoisena toukokuun aamuna. Portilla oltiin tietoisia tulostamme ja meidät ohjattiin oikeiden henkilöiden pakeille. Kävimme lounaalla ympäristöpäällikkö Raisa Hyvärisen sekä ympäristöinsinööri Maija Mehtälän kanssa, ja kuulimme lisää sekä kaivoksesta että sen lähiseuduista sekä elämästä Kemissä ja Keminmaalla.


Lounaan jälkeen oli sidosryhmätapaamisen aika. Paikalla oli runsaasti kaivoksen sidosryhmiä, kuten urakoitsijoita, Keminmaan kunnanjohtaja, ELY-keskuksen edustaja, paikallisen lintu- ja metsästysyhdistysten edustajia sekä lähiseudun asukkaita. Tapaaminen alkoi kaivoksen johtajan Tom Södermanin ajankohtaiskatsauksella, jossa kerrottiin kaivoksen viimeaikaisesta tuotannosta sekä nykyisestä ja tulevasta toiminnasta. Sen jälkeen oli meidän vuoromme esittäytyä ja kertoa tutkimushankkeestamme. Esityksen jälkeen vastasimme kysymyksiin ja aiheesta keskusteltiin vilkkaasti. Tutkimushankkeemme puheenvuoron jälkeen ympäristöinsinööri Maija Mehtälä kertoi kaivoksen ympäristötoiminnasta, erityisesti maisemoinnin ja vesienhallinnan näkökulmasta. Hän kertoi muun muassa vesistöjen tilan seurannasta, vesistöihin liittyvistä haasteista sekä vesialtaiden korottamiseen liittyvistä suunnitelmista. Lisäksi keskusteltiin maisemoinnista ja erilaisten maisemointiratkaisujen toimivuudesta linnuston ja biodiversiteetin näkökulmasta. Viimeisenä vuoroon pääsivät Meri-Lapin Lintutieteellisen Yhdistyksen Xenuksen lintuasiantuntijat, jotka kertoivat alueen linnustosta ja näyttivät kuvia alueella tavatuista linnuista.

Sidosryhmäpäivä tarjosi mahdollisuuden tutustua kaivoksen henkilökuntaan ja sidosryhmiin, mikä loi hedelmällisen pohjan tulevalle tutkimusyhteistyölle.

Esitysten jälkeen sidosryhmätapaaminen jatkui vierailulla kaivosalueelle. Kävimme pukemassa kypärät, suojavaatteet ja turvakengät yllemme, ja siirryimme meitä odottavaan pikkubussiin. Pikkubussi ajelutti meitä ympäri kaivosaluetta ja kaivoksen edustajat kertoivat alueesta. Varsinainen kaivostoiminta Kemissä tapahtuu tällä hetkellä kokonaan maan alla. Tällä kertaa tutustuimme alueeseen ja kaivostoiminnan vaikutuksiin kuitenkin maan päällä. Pääsimme näkemään vanhan avolouhoksen alueen, rikastushiekka-altaat sekä sivukivikasoja. Pisimpään pysähdyimme rikastushiekka-altailla, jossa meitä odottivat Xenuksen lintuasiantuntijat kiikareineen. He auttoivat meitä sekä bongaamaan että tunnistamaan alueella liikkuvia lintuja. Näimme muun muassa suokukkoja, merihanhia, meriharakoita, mustaviklon sekä liron. Näimme myös alueelle pystytetyn pääskyhotellin, johon vielä tässä vaiheessa odotettiin asukkaita saapuviksi.


Päivämme Kemissä oli varsin antoisa ja saimme ensi käden tietoa sekä alueesta, kaivoksen toiminnasta, että alueella elävästä linnustosta. Pääsimme myös esittäytymään kaivoksen henkilökunnalle ja sidosryhmille, mikä loi hedelmällisen pohjan tulevalle tutkimusyhteistyölle. Lämmin kiitos Kemin kaivokselle mielenkiintoisesta vierailusta!

27 views

Comments


bottom of page