top of page
Search
  • Lotta Sihvo Matikainen

Action4Commons-hankkeen vierailu Yaran Siilinjärven kaivoksella 

Updated: Apr 30

Lokakuun 2023 lopussa Action4Commons -hankkeen WP1-tiimi suuntasi kohti pohjoista vierailulle Yaran Siilinjärven kaivokselle, jossa saimme mahdollisuuden tutustua yksityiskohtaisesti kaivoksen toimintaan. Kaivosvierailu alkoi kaivoksen portilla, jossa meidät otti vastaan Yaran ympäristöpäällikkö, joka toimi oppaanamme koko vierailun ajan. Lisäksi paikalla oli Yaran pitkäaikainen tiedottaja. Vierailu alkoi Yaran toiminnan esittelyllä, joka herätti innostunutta keskustelua. Meille avattiin kaivoksen historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuuden suunnitelmia. Emäntiemme asiantuntemus ja intohimo työtään kohtaan olivat välittömiä ja tarttuvia. Keskustelun myötä saimme kattavan kuvauksen kaivoksen monimutkaisista toiminnoista, alkaen mineraalien louhinnasta ja päättyen kaivannaisjätteen jatkokäyttömahdollisuuksiin ja loppusijoitukseen sekä niihin liittyviin haasteisiin.  

 

Retkemme huippuhetkiin kuului vierailu kaivosalueella sijaitsevalla lintutornilla. Tornista avautui näkymä ympäröivään luontoon ja yhteisöihin, ja opimme, kuinka sidosryhmäyhteistyötä on hyödynnetty kaivosalueen suunnittelussa. Kuulimme myös Yaran pyrkimyksistä tasapainoilla paikallisten asukkaiden huolten ja tarpeiden kanssa. Kaivosalueen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuus sekä ympäröivän alueen asukkaat. Tämä tasapainoilu ei ole helppoa, mutta Yara pyrkii löytämään yhteistyöratkaisuja esimerkiksi sidosryhmätapaamisten avulla. Sidosryhmäyhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu paikallisten kanssa ovat osa heidän toimintatapaansa. 

 

Yaran kaivos on yksi biodiversiteettiä kaivosteollisuuden kontekstissa tarkastelevan hankkeemme tutkimustapauksista. Olemme kiinnostuneita sidosryhmäyhteistyöstä, sillä se on keskeinen edellytys luontoarvojen monipuoliselle huomioimiselle kaivostoiminnassa. Yaran esimerkki siitä, kuinka he kuuntelevat paikallisia yhteisöjä ja pyrkivät huomioimaan luonnon ekosysteemin tarpeet, antoi meille arvokasta tietoa ja näkökulmia tutkimushankkeemme edistämiseen. 


Vierailu antoi meille myös mahdollisuuden keskustella yhteistyön jatkamisesta Action4Commons-tutkimushankkeen puitteissa. Kiitämme Yaraa vieraanvaraisuudesta ja odotamme innolla yhteistyömme jatkoa! 

9 views

Comments


bottom of page